Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA
 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

➢ Hoidamme merkkipäivämuistamiset perinteen mukaan. Osaston standaari ja kukat  toimitetaan sankareille. Mikäli jäsen järjestää juhlat, osaston edustaja saapuu  paikalle mahdollisuuksien mukaan. 

➢ Luottamusmieskoulutukseen ovat velvoitettuja kaikki luottamusmiehet. Myös  työsuojeluvaltuutetut ovat velvoitettuja koulutukseen. 

➢ Jäsenpostitukset lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, Vasamassa ja kotisivuilla.  Kirjeet lähetetään vain tarvittaessa. Vasamaa pidetään virallisena tieduskanavana. 

➢ Kumppaneiden kanssa pidetään suhteet kunnossa, ja ollaan jäseninä mm. SASK ja  paikallisjärjestössä. 

➢ Tuetaan jäsenien osallistumista liiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mikäli  liitto ei tue. Korvaamme matkat, majoituksen ja osallistumismaksut kuittia vastaan. 

➢ Jäsenien tulee jatkossa itse päivittää yhteystietonsa suoraan liiton rekisteriin.

➢ Pidetään nettisivut ajantasalla. 

➢ Järjestetään paikallista koulutusta tarvittaessa, esimerkkinä urakkalaskentakurssi.

➢ Lehtitukea maksetaan jäsenille tilausten mukaan. 

➢ Raha-asioita hoidamme vastuullisesti ja säilytämme rahat riskittömillä tileillä.

➢ Työmaakierroksia kierretään tarpeen mukaan liiton edustajan kanssa. 

➢ Pyrimme keräämään ammattikoululaisetkin jäseniksi. Käymme kouluilla  esittelemässä liiton toimintaa. Jaamme kouluille myös stipendit perinteen  mukaisesti. 

➢ Osaston jäsenille maksetaan stipendi ay- kursseilta hakemusta vastaan.

➢ Sähköalan ammattitutkinnoista jaetaan stipendi todistusta vastaan.

➢ Mahdollisuuksien mukaan järjestetään keilaus- tai onkikilpailu. 

➢ Rahatilanteesta riippuen pyrimme järjestämään virkistystoimintaa (esimerkiksi  kevätretki, pikkujoulu tms). 

➢ Työmaasopimuksiin ja urakan jakolistoihin kiinnitetään huomiota, kuten ennenkin. 

➢ Toimihenkilöille ja hallituksen jäsenille maksetaan matkakulut kokouksiin  (Verohallinnon päätöksen mukaisen enimmäiskorvauksen mukaan) 

➢ Toimistolaitteet ja toimitilan pidämme ajan tasalla tarpeen mukaan.

➢ Vastaamme kaikkiin nettisivujen kautta tuleviin sähköisiin yhteydenottoihin.

➢ Pyritään parantamaan osaston toimintaa jäsenkyselyn toiveiden mukaisesti.