Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

 

 

 


➢ Hoidamme merkkipäivämuistamiset perinteen mukaan. Osaston standaari ja kukat sankareille. Mikäli jäsen järjestää juhlat, osaston edustaja saapuu paikalle mahdollisuuksien mukaan.
➢ Luottamusmieskoulutukseen ovat velvoitettuja kaikki luottamusmiehet. Myös työsuojeluvaltuutetut ovat velvoitettuja koulutukseen.
➢ Jäsenpostitukset lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, Vasamassa ja kotisivuilla. Kirjeet lähetetään vain tarvittaessa. Virallisena tiedotuskanavana pidetään Vasama lehteä.
➢ Kumppaneiden kanssa pidetään suhteet kunnossa, ja ollaan jäseninä mm. SASK ja paikallisjärjestössä.
➢ Tuetaan jäsenien osallistumista liiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mikäli liitto ei tue. Korvaamme matkat, majoituksen ja osallistumismaksut kuitteja vastaan.
➢ Jäsenien tulee jatkossa itse päivittää yhteystietonsa suoraa liiton jäsenrekisteriin.
➢ Pidetään nettisivut ajantasalla.
➢ Järjestetään paikallista koulutusta tarvittaessa, esim. urakkalaskentakurssi.
➢ Lehtitukea maksetaan jäsenille tilausten mukaan.
➢ Raha-asioita hoidamme vastuullisesti ja säilytämme rahat riskittömillä tileillä.
➢ Työmaavalvontaa järjestetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
➢ Pyrimme keräämään ammattikoululaisetkin jäseniksi. Käymme kouluilla esittelemässä liiton toimintaa ennen stipendien jakamista.
➢ Osaston jäsenille jaetaan stipendit ay- kursseilta hakemusta vastaan.
➢ Sähköalan ammattitutkinnoista jaetaan stipendi todistusta vastaan.
➢ Mahdollisuuksien mukaan järjestetään keilaus- tai onkikilpailut.
➢ Rahatilanteesta riippuen, pyrimme järjestämään virkistystoimintaa.
➢ Työmaasopimuksiin ja urakan jakolistoihin kiinnitetään erityistä huomiota.
➢ Hallituksen jäsenille maksetaan matkakulut kokouksiin, Verohallinnon päätöksen mukaisen enimmäiskorvauksen mukaan.
➢ Hallituksen toimihenkilöille maksetaan kulukorvaus tehdystä työstä.
➢ Toimistolaitteet pidämme ajan tasalla tarpeen mukaan.
➢ Vastaamme kaikkiin nettisivujen kautta tulleisiin yhteydenottoihin.