Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

 

 

 

 • Hoidamme merkkipäivämuistamiset perinteen mukaan. Osaston standaari ja kukat sankareille. Mikäli jäsen järjestää juhlat, osaston edustaja saapuu paikalle mahdollisuuksien mukaan. 

 • Luottamusmieskoulutukseen ovat velvoitettuja kaikki luottamusmiehet. Myös työsuojeluvaltuutetut ovat velvoitettuja koulutukseen. 

 • Jäsenpostitukset lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, Vasamassa ja kotisivuilla. Kirjeet lähetetään vain tarvittaessa. Virallisena tiedotuskanavana pidetään sähköpostia, sekä osaston nettisivuja. 

 • Kumppaneiden kanssa pidetään suhteet kunnossa, ja ollaan jäseninä mm. SASK ja paikallisjärjestössä. 

 • Tuetaan jäsenien osallistumista liiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mikäli liitto ei tue. Korvaamme syntyneitä kuluja hallituksen kokouksessa päätetyllä tavalla. 

 • Jäsenien tulee jatkossa itse päivittää yhteystietonsa suoraan liiton jäsenrekisteriin. 

 • Pidetään nettisivut ajan tasalla. 

 • Järjestetään paikallista koulutusta tarvittaessa, esim. urakkalaskentakurssi. 

 • Lehtitukea maksetaan jäsenille tilausten mukaan. 

 • Raha-asioita hoidamme vastuullisesti ja säilytämme rahat riskittömillä tileillä. 

 • Työmaavalvontaa järjestetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

 • Pyrimme keräämään ammattikoululaisetkin jäseniksi. Käymme kouluilla esittelemässä liiton toimintaa ennen stipendien jakamista. 

 • Osaston jäsenille maksetaan koulutustuki ay-kursseilta hakemusta vastaan. 

 • Sähköalan ammattitutkinnoista jaetaan stipendi todistusta vastaan. 

 • Rahatilanteesta riippuen, pyrimme järjestämään virkistystoimintaa. 

 • Hallituksen jäsenille maksetaan matkakulut kokouksiin, Verohallinnon päätöksen mukaisen enimmäiskorvauksen mukaan. 

 • Hallituksen toimihenkilöille maksetaan kulukorvaus tehdystä työstä. 

 • Toimistolaitteet pidämme ajan tasalla tarpeen mukaan. 

 • Vastaamme kaikkiin nettisivujen kautta tulleisiin yhteydenottoihin.